KANSLIET

Musik- och kulturskolan Sandels
Sandelshuset (3 våningen)
Topeliusgatan 2, 00260 Helsingfors
e-post: kansli@moks.fi

Rektor Nike Lönnqvist
mobiltel. 050-5465356
e-post: rektor@moks.fi

Studiesekreterare Kirsti Lagus
mobiltel. 045-6578353
e-post: kansli@moks.fi

Assistent för kansliet och undervisningen, Anton Sailo
mobiltel. 043-8200341
e-post: assistent@moks.fi

Ekonom Anne Kotisalo
Frågor som gäller ekonomi (löner, fakturor): mobiltel. 050-5586151
e-post: ekonom@moks.fi

Vår personal

Våra lärare