Musik- och kulturskolan Sandels

Musik- och kulturskolan Sandels är en skola för utövande konst med undervisning i musik och dans. Utbudet utvecklas kontinuerligt och målsättningen är att undervisningen också omfattar bild­- och ordkonst inom en överskådlig framtid.

Musik- och kulturskolan Sandels är den enda läroanstalten i Helsingfors som har svenska som sitt enda undervisningsspråk och som är berättigat till statsandelar enligt lagen om finansiering av grundläggande konstundervisning (633/1998).

Föregångaren till Musik- och kulturskolan Sandels hette Brages musikskola som inledde sin verksamhet år 1981 med ca 70 elever som en verksamhet inom Föreningen Brage i Helsingfors r.f.

Vid årsskiftet 2005 övergick musikskolan till en ny huvudman, Stiftelsen Helsingfors svenska musikinstitut. Den för ändamålet grundade stiftelsen övertog ansvaret för Brages musikskola utan ändringar. Våren 2007, i samband med skolans 25-årsjubileum, lanserades det nya namnet Musik- och kulturskolan Sandels. Med namnbytet önskade man också starta en utveckling mot ett bredare undervisningsutbud.

Verksamheten äger rum i Sandelshuset vid Tölö torg. Skolans verksamhet finansieras av staten, Helsingfors stad, privata donatorer och elevavgifter. Musik- och kulturskolan Sandels läroplan bygger på utbildningsstyrelsens läroplansgrunder för grundläggande konstundervisning i musik och dans – i musik tillämpas endast den fördjupade lärokursen medan dansen följer en anpassad allmän lärokurs. Den avdelning som har gått under namnet kulturskolan upphör per den 31 juli 2021. För de allra yngsta barnen (0-6 år) finns musiklekskolan som drivs i samarbete med Helsingfors stads daghem, emellertid är verksamheten anpassad till coronarestriktionerna till dess att pandemin har klingat av.

Skolan har olika inriktningar enligt gällande läroplan och antalet elever som omfattas av undervisningen är ca 700 (inklusive musiklekskolan).

Elevguide

Att börja studera

Terminsavgifter

Register- och dataskyddsbeskrivning