Musikkarusellen

Musikkarusellen är en två-årig utbildning som riktar sig till barn i förskolan och i skolans första klass.
Undervisningen sker i två moduler: Instrumentkarusell och Musikverkstad.

Instrumentkarusellen


Enligt musikkarusellens läroplan kommer eleven under det första läsåret fram till jul att prova på olika instrument. Därefter väljer eleven ett instrument som hen fortsätter med, åtminstone resten av läsåret. Eleven som redan har börjat spela något instrument i Sandels deltar inte instrumentkarusellen.

Musikverkstad


I Musikverkstaden samlas alla barn per årskurs för att sjunga, spela rytminstrument, ha musik & rörelse, rytmik, solmisation (”den sjungande handen”), dansa – kort sagt: ha musikteori med hela kroppen.

Musikverkstad åk 1A på onsdagar kl. 18.15 - 18.45 (2023 - 2024)
Musikverkstad åk 1B på onsdagar kl. 18.45 -19.15 (2023 - 2024)

Musikverkstad åk 2A på tisdagar kl. 18.15 - 18.45 (2023 - 2024)
Musikverkstad åk 2B på tisdagar kl. 18.45 - 19.15 (2023 – 2024)

Alla barn får en ringpärm med information om grupperna, lektioner m.m. I pärmen sätter instrumentlärarna info om instrumenten och i den samlas också Musikverkstadens material.
Barnen skall ha lämpligt mjuka skor eller tossor för inomhusbruk. Instrumentet, ringpärmen och innetossorna bör finnas med varje gång