Kontrabas

Kontrabasen är det allra största stråkinstrumentet. Med kontrabasen kan du spela riktigt mörka och djupa toner. Kontrabasen spelar de viktiga bastonerna som bildar bottnen för hela orkesterns klang. Du kan även kompa ett jazzband på kontrabasen.

Ålder: 7 år och uppåt, även vuxna.
Plats: Sandels.