Preliminära grupper för vårterminen 2024

Labb A och B samt Den västerländska musikens historia/ Afromusikens historia är obligatoriska moduler på grundnivå. Därtill bör varje elev välja två valbara moduler/ kurser för att få betyg från grundnivån.

Labb B

måndag kl.16-16.45 (Stefanie Tuurna)                                                                 

tisdag kl.16-16.45 (Stefanie Tuurna)                                                                   

onsdag kl.16.30-17.15 (Pia Lindholm)

Labb C

onsdag kl 17.15-18.00 (höstens kurs fortsätter för de elever som vill göra färdigt hela kompendiet)

onsdag kl.18.05-18.50 (Laura Koskelo)

Komposition

fredag kl.16.30-17.30 (Stefanie Tuurna)

Afromusikens historia

varannan tisdag kl.17-18 (på distans, hela läsåret, Lauri Salokoski)

Fördjupad teori

varannan tisdag kl.17-18.30 (på distans, hela läsåret, Lauri Salokoski)

Kurser i Improvisation

Impro Start (hela läsåret), torsdag kl. 16.45-17.30 (Stefanie Tuurna)

Impro Yngre (vt), måndag kl. 17-17.45

Impro Yngre (hela läsåret), tisdag kl. 17-17.45

Impro Äldre, klassisk (hela läsåret), fredag kl. 17.30-18.15

Impro Äldre, jazz (hela läsåret), tisdag kl.18-18.45

Instrumentlära

tisdag kl.18-19 (Leif Nystén)

Musikteknologi

Information om undervisningen hittas på Musikinstitutet Kungsvägens nätsidor www.kungsvagen.fi.